Adobe Master Collection 2020 Mac

Includes:

Adobe After Effects 2020 v17.1.1
Adobe Animate 2020 v20.5
Adobe Audition 2020 v13.0.7
Adobe Bridge 2020 v10.1
Adobe Character Animator 2020 v3.3.1
Adobe Dimension 3.3
Adobe Dreamweaver 2020 v20.2
Adobe Illustrator 2020 v24.2
Adobe InCopy 2020 v15.1
Adobe InDesign 2020 v15.1
Adobe Lightroom Classic v9.3
Adobe Media Encoder 2020 v14.3
Adobe Photoshop 2020 v21.2
Adobe Premiere Pro 2020 v14.3
Adobe Premiere Rush v1.5.16
Adobe XD v30.0.12

 

Add Comment